นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
มีผลบังคับใช้: 12 สิงหาคม 2566


โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีที่ทางโรงแรม รวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นโรงแรมจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อ ป้องกันการเข้าถึง การเปิดเผย การใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทางโรงแรมใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการที่ท่านมีความยินยอมที่จะให้โรงแรม รวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายที่กำหนด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายจะมีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรม จาก เว็บไซต์
www.kundalabeachresort.com
 
คำจำกัดความ
บริการ

ด้านบริการเกี่ยวกับเว็บไซต์  
www.kundalabeachresort.com ดำเนินการโดย โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน

ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ซึ่งสามารถระบุได้จากข้อมูลต่างๆ ทั้งที่โรงแรมมีอยู่แล้ว หรือมีแนวโน้มที่จะได้มาจากการให้บริการท่าน

ข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งานคือข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติทั้งที่สร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์)
 
คุ้กกี้
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน (คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา หรือ มือถือ)
 
การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
เรารวบรวมข้อมูลหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการของโรงแรมแก่ท่าน
 
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของ โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน โรงแรมอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่ทางโรงแรม ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงรายการดังนี้  
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน
 • ที่อยู่อีเมล
ข้อมูลการใช้งาน
โรงแรมอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเข้าถึงและใช้บริการ ข้อมูลการใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของท่าน (เช่น ที่อยู่ IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าของบริการของเราที่ท่านเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่ท่านเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นแบบไม่ซ้ำกัน ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

ข้อมูลการติดตามและคุกกี้
โรงแรมใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของโรงแรม และเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจรวมถึงการระบุเฉพาะที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านจากเว็บไซต์และจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เช่น บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และปรับปรุงและวิเคราะห์ การบริการของทางโรงแรม โดยท่านสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้  อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของทางโรงแรมได้ ตัวอย่างคุกกี้ที่ทางโรงแรมใช้
 • Session Cookies ใช้เพื่อให้บริการของเรา
 • Preference Cookies ใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าและการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน
 • Security Cookies ใช้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

การใช้ข้อมูล

โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
 • 1. เพื่อให้และรักษามาตรฐานการบริการของโรงแรม
 • 2. เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการบางรายการของโรงแรม
 • 3. เพื่อให้ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบโต้ตอบกับบริการของโรงแรมเมื่อท่านต้องการ
 • 4. เพื่อให้การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือท่าน
 • 5. เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีค่าเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงบริการของโรงแรมได้
 • 6. เพื่อตรวจสอบการใช้บริการของทางโรงแรม
 • 7. เพื่อตรวจหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดทางเทคนิคต่างๆ
การถ่ายโอนข้อมูล
ข้อมูลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกถ่ายโอน และเก็บรักษาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของรัฐบาล ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจศาลของท่าน หากท่านอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าโรงแรมถ่ายโอนข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น ซึ่งความยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แสดงถึงข้อตกลงของท่านในการถ่ายโอนนั้น
โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน จะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่าน ได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศอื่นใด เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอ รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลด้านอื่น ๆ
 
การเปิดเผยข้อมูล
ข้อกำหนดทางกฎหมาย

โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นดังนี้ :
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน
 • เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
 • เพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • เพื่อป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย
ความปลอดภัยของข้อมูล
ความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงแรม โดยจะไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าทางโรงแรมจะพยายามใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ผู้ให้บริการ
โรงแรมอาจจ้างบริษัทหรือบุคคลภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการของโรงแรม โดยจะให้บริการในนามของโรงแรม โดนยจะช่วยโรงแรมในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของโรงแรม  ซึ่งบริษัทหรือบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของโรงแรมเท่านั้น และมีหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การวิเคราะห์
โรงแรมอาจใช้บริษัทหรือบุคคลภายนอก เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของทางโรงแรม

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
บริการของโรงแรมอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยทางโรงแรม  หากท่านคลิกลิงก์ของบริษัทหรือบุคคลภายนอก ท่านจะถูกนำไปที่เว็บไซต์ ของบริษัทหรือบุคคลภายนอกนั้นได้ ทางโรงแรมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เพราะทางโรงแรมไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทและบุคคลภายนอกอื่นได้
 
ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
โรงแรมไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ทางโรงแรม โปรดติดต่อโรงแรม หากทางโรงแรมทราบว่าได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง ทางโรงแรมจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของโรงแรมทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
โรงแรมอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยการแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ ที่เว็บไซต์ของโรงแรมในส่วนของ “นโยบายความเป็นส่วนตัว”  

ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถาม เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ :
โรงแรม กุณดาลา​ บีช​ รีสอร์ท​ หัวหิน
ชื่อผู้ติดต่อ : สิริทิพย์ ทิพย์ธรรมคุณ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
อีเมล์ :
[email protected]
ที่อยู่ : 122/64 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : +66 32 536 800
แฟกซ์ : +66 32 536 880
มือถือ : +66 86 549 9900
เว็บไซต์ :
www.kundalabeachresort.com